نمایندگان فروش

سبزوار (دفتر مرکزی- آقای سرپوشی)

چهار راه قاضی زاده نبش قاضی زاده هفت – ۰۵۱۴۴۲۲۴۰۶۳ – ۰۹۱۵۵۵۰۱۱۴۲

**************

مشهد(دفتر مرکزی نمک فله سوده و بسته بندی آریامن – آقای مهری )

میدان امام حسین ابتدای خیابان خواجه ربیع میدان بار ولیعصر غرفه ۱۶۰ – ۰۵۱۳۷۴۹۸۱۶۰-۰۹۱۵۸۰۹۰۴۲۲

**************

مشهد(دفتر مرکزی نمک بسته بندی سوده- آقای صمیمی)

میدان امام حسین خیابان خواجه ربیع چهار راه اول مجتمع خشکبار ولیعصر غرفه ۳۳-۰۵۱۳۷۴۹۸۰۳۳- ۰۹۱۵۵۱۸۳۸۱۷

**************

تهران ( آقای امین ضیائی )

اتوبان آزادگان جنوب بعد از اتوبان ساوه نرسیده به اتوبان سعیدی خیابان عرفان کوچه دوم سمت چپ – ۰۲۱۲۲۳۸۵۸۶۶ – ۰۹۱۲۳۹۷۴۱۱۷

**************

نیشابور ( آقای فیض آبادی )

میدان صنعت – جنب ایران خودرو مقابل هنرستان علم و صنعت – ۰۵۱۴۳۲۱۲۹۲۳۲ – ۰۹۱۵۹۵۲۷۱۲۶- ۰۹۳۷۹۵۱۷۱۲۶

**************

بجنورد ( آقای محمدپور )

خیابان امام خمینی غربی – بعد از سه راه شهرک شاهد – کارخانه نمک ید دار آلاداغ – ۰۵۸۳۲۳۱۴۷۰۳ – ۰۹۱۵۱۸۷۴۰۵۶

**************

بیرجند( آقای شعبانی )

خیابان رجائی خیابان دولت نبش دولت ۹ – ۰۵۶۳۲۳۳۶۰۰۶ – ۰۹۱۵۵۶۱۶۰۵۸

**************

قوچان ( آقای جنتی پور )

خیابان ولیعصر ولیعصر چهارده – ۰۵۱۴۷۲۲۳۶۹۳- ۰۹۱۵۹۸۱۵۶۷۶ – ۰۹۳۸۳۲۹۵۸۷۶

**************

تربت جام ( آقای ندایی )

بلوار امام بعد از پادگان – بریدگی اول سمت راست – ۰۵۱۵۲۵۲۸۱۳۸ – ۰۹۱۵۵۲۸۴۸۱۸

**************

تایباد ( آقای سبحانی )

روستای خیر آباد – ۰۵۱۵۴۶۶۳۲۷۸ – ۰۹۱۵۳۲۸۱۶۴۱

**************

تربت حیدریه ( آقای وزیری )

خیابان ابوذر غفاری – ابوذر ۹ – ۰۹۱۵۱۳۱۲۰۹۱

**************

آمل ( آقای صالحی )

خیابان امام رضا پنجاه متر داخل رضوان ۲۱ – ۰۱۱۴۳۲۶۶۵۹۸ – ۰۹۱۱۶۷۳۶۷۱۲

**************

نوشهر ( آقای چینیان )

بلوار شهید خیریان – خیابان شاهد کوچه شاهد چهار – ۰۱۱۵۲۳۲۵۶۳۰ – ۰۹۱۱۳۹۳۸۷۶۶

**************

ایزد شهر ( آقای بهنام )

۰۹۱۰۹۲۲۷۱۳۱

**************

قائم شهر ( آقای شجاعی )

میدان امام پشت ترمینال عبور درزی کلا المهدی ۱۳ – ۰۱۱۴۲۲۷۷۷۹۱ – ۰۹۱۱۴۴۲۲۵۲۳